Call Us: 021 8889 6614

ارائه مدرک زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای

این آموزشگاه زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای بوده و در انتهای هر دوره از طرف سازمان فوق دیپلم رشته مورد نظر برای شما صادر خواهد شد. ضمنا با مدرک فوق می توانید از سازمان میراث فرهنگی کارت شناسایی دریافت کنید.
img

برگزاری دوره های آموزشی متنوع

این آموزشگاه دوره های متنوعی در زمینه طراحی و ساخت طلا جواهر برگزار می کند. ما در دوره های مختلفی تمامی اصول طراحی و ساخت و حتی تعمیرات طلا جواهر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.
img

آموزش توسط مربیان مجرب

مربیان این مجموعه آموزشی داری سوابق دراز مدتی در زمینه ساخت و آموزش طلا جواهر هستند. مربیان ما بصورت علمی و نه بصورت سنتی اقدام به آموزش تمامی اصول ساخت طلا و جواهر به هنرجویان عزیز می کنند.
img

برگزای دوره های کارورزی

ما اقدام به برگزاری دوره های کارورزی برای هنرجویانی که قبلا دوره های آموزشی را گذرانده اند را کرده ایم. قابل ذکر است که حتی هنرجویانی که در سایر آموزشگاهها آموزش دیده اند نیز می توانند در این دوره ها شرکت کنند.
img

دوره طلا و جواهرسازی

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری :

آشنایی: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/ شناسایی: به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/ اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار

 مشخصات عمومی شغل :

آشنایی و جواهر ساز کسی است که بتواند از عهده راه اندازی و تنظیم درجه حرارت کوره های ذوب فلزات قیمتی و ذوب کردن انواع فلزات و لحیم های مورد نیاز، ریختن مذاب در ریجه، تعیین عیار فلزات قیمتی، برشکاری، سوهانکاری، حدیده کردن مفتول نورد و ساخت و طراحی انواع زیورالات از فلزات قیمتی

 ویژگی های کارآموز ورودی :

 میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

 توانایی جسمی : متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : -

 طول دوره آموزشی :

طول دوره آموزش : 480 ساعت

زمان آموزش نظری : 104 ساعت

زمان آموزش عملی : 376 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار : -

زمان پروژه : -

زمان سنجش مهارت : -

 روش ارزیابی مهارت کارآموز :

امتیاز سنجش نظری ( دانش فنی ) 25%

سنجش عملی  : 75%

امتیاز سنجش مشاهده ای : 10%

امتیاز سنجش نتایج کار عملی : 65%

تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرات

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری :

آشنایی : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/ شناسایی : به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/ اصول : به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی : به مفهوم قدرت انجام کار

 مشخصات عمومی شغل :

تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهر آلات کسی است که توانایی ابزار شناسی، لحیم کاری و ساخت انواع لحیم و تشخیص فلزات قیمتی را داشته و از عهده راه اندازی کوره های ذوب و پر کردن بوته از فلزات قیمتی و ذوب آنها و براده ها برآمده و رنگ انواع طلا ها و فلزات روکش شده را تشخیص داده و بتواند محک زنی را انجام دهد همچنین در بازسازی قطعات از بین رفته طلا و جواهر، پیاده و سوار کردن نگین ها و لحیم کاری آنها مهارت داشته باشد.

 ویژگی های کارآموز ورودی :

 میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

 توانایی جسمی : سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : -

 طول دوره آموزشی :

طول دوره آموزش : 105 ساعت

زمان آموزش نظری : 42 ساعت

زمان آموزش عملی : 63 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار : -

زمان پروژه : -

زمان سنجش مهارت : -

 روش ارزیابی مهارت کارآموز :

امتیاز سنجش نظری ( دانش فنی ) 25%

سنجش عملی  : 75%

ریخته گری فلزات قیمتی

Mj Scroll3

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری :

آشنایی : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/ شناسایی : به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/ اصول : به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی : به مفهوم قدرت انجام کار

 مشخصات عمومی شغل :

ریخته گر فلزات قیمتی کسی است که بتواند آماده کردن انواع قالب و ریختن ذوب فلزات قیمتی، قالب و خارج کردن آن ها برآید.

 ویژگی های کارآموز ورودی :

 میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

 توانایی جسمی : متناسب با شغل مربوطه

 طول دوره آموزشی :

طول دوره آموزش : 90 ساعت

زمان آموزش نظری : 30 ساعت

زمان آموزش عملی : 60 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار : -

زمان پروژه : -

زمان سنجش مهارت : -

 روش ارزیابی مهارت کارآموز :

امتیاز سنجش نظری ( دانش فنی ) 25%

سنجش عملی  : 75%

مخراجکاری (مرصع کاری)

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری :

آشنایی : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/ شناسایی : به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/ اصول : به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی : به مفهوم قدرت انجام کار

 مشخصات عمومی شغل :

مخراجکار و قلم زن و جواهر نشان به کسی گفته میشود که با شناخت ابزار، شناخت فلزات و سنگ های قیمتی بتواند از عهده چسباندن انواع مشته، سو کردن قلم ها و سوراخ کاری جاسازی و جاگذاری نگین های قیمتی، قلم زدن، پوستکاری و لاستیک کاری، ایجاد گوارسه و غلتاندن آن برآمده و بتواند با تشخیص انواع تراش سنگ های قیمتی و برلیان و تشخیص اصل و بدل بودن آنها، نگین ها را به شیوه های مختلف سوار کند.

 ویژگی های کارآموز ورودی :

 میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی

 توانایی جسمی : سلامت کامل جسمانی و روانی

 طول دوره آموزشی :

طول دوره آموزش : 200 ساعت

زمان آموزش نظری : 63 ساعت

زمان آموزش عملی : 137 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار : -

زمان پروژه : -

زمان سنجش مهارت : -

 روش ارزیابی مهارت کارآموز :

امتیاز سنجش نظری ( دانش فنی ) 25%

سنجش عملی  : 75%

طراحی جواهرات با رایانه

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری :

آشنایی : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/ شناسایی : به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/ اصول : به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی : به مفهوم قدرت انجام کار

 مشخصات عمومی شغل :

طراح طلا و جواهر با رایانه کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزش لازم از عهده نصب برنامه و ترسیم انواع سطوح و احجام هندسی و غیر هندسی، مدل سازی آویز ها و بکار گیری ابزار های ویرایشی و توری ها (Mesh) دز ساخت مدل و ترسیم چنگها و چگونگی چیدن سنگها در جواهر و ترسیم انواع گوناگون انگشتر و استفاده از مواد، بافت ها و رنگها در حجم دادن به تصویر اولیه برآید.

 ویژگی های کارآموز ورودی :

 میزان تحصیلات : دیپلم کلیه رشته های تحصیلی

 توانایی جسمی : سلامت کامل جسمانی و روانی

 طول دوره آموزشی :

طول دوره آموزش : 220 ساعت

زمان آموزش نظری : 79 ساعت

زمان آموزش عملی : 141 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار : -

زمان پروژه : -

زمان سنجش مهارت : -

 روش ارزیابی مهارت کارآموز :

امتیاز سنجش نظری ( دانش فنی ) 25%

سنجش عملی  : 75%